За flip.bg


Следвайки нашето мото – Разлисти новините, даваме възможност на потребителите си само за няколко секунди да направят пълен предглед на всички новини от България и света.


(6 март 2013) От днес официално стартира Flip.bg, най-модерният агрегатор на новини в България.

Flip.bg е нов медиен проект, който има за цел да събере на едно място всички новини от множество електронни и печатни издания от България. Flip.bg демократизира медийното пространство и процесът на споделяне на информацията чрез принципите на избор, безпристрастност и бързина.

Новините на Flip.bg се избират чрез специално изработен алгоритъм, който работи на принципа на “паяк” и събира всички новини от предварително зададени източници. С Flip.bg ще имате уникална възможност да прегледате актуалните новини, да видите как те са отразени в различни медии и да стигнете до източника на информация само за няколко секунди. Новините се групирани в съответните категории. По този начин на своите читатели представя една цялостна картина на това как е отразено определено събитие в медиите. Нашето мото – Разлисти новините, дава възможност на потребителите само за няколко секунди да направят пълен преглед на новините.

Flip.bg, зачита авторските права на източниците. Flip.bg представя само заглавие, снимка и част от новината. За да прочетете цялата новина системата автоматично ви прехвърля към оригиналния източник на информация. По този начин Flip.bg пренасочва потребителите към предпочитаните от тях медии.

Новините в Flip.bg са групирани в 10 различни рубрики, които спазват изискванията на международните и потребителските стандарти. Рубриките генерират новини от източниците им само няколко минути след публикацията на оригиналния сайт. Водещите “Топ Новини” се определят автоматично спрямо важността и значението им. Останалите са: