Епископ Игнатий: Патриархът е на страната на греха